Samfällighetens sida

99 99 999


Sidan uppdaterad 2018-07-25/Lasse

 

 

Vad gäller för Samfällighetsföreningar ?

 

 

Lag om förvaltning av samfälligheter.

 

 

Se Samfällighetens stadgar (2015)!

 

 

Se Anläggnings-beslutet (1982)

dokumentet är här.


VI I FJÄLLBOSTRAND = SAMFÄLLIGHETEN

 

 

Samfällighetsföreningen

 

Styrelsens sammansättning efter årsmötet 2020:

 

Ordförande:  Åsa Cornelius

Kassör:         Åsa Söderholm

Sekreterare:  Hasse Eklund

Ledamöter:   Tonny Carlsson
                    Jan-Erik Bergmark

      Lasse Wallén (webansvarig)

      

Suppleant:    Margareta Dufwa

  

Vi nås på gemensamma e-postadressen: styrelsen@fjallbostrand.se


Styrelsen efter årsstämman 2018   (fotograf Claes C.):

 

Stående från höger: Hasse, Tonny, Margareta, Lasse

Sittande från höger: Jan-Erik, Åsa C, Åsa S.

 Samfällighetens styrelse väljs vid årsstämman som hålls sommartid varje år.  


 Protokollet från årsstämman i juli 2019 finns här. 

 Protokollet från årsstämman i augusti 2020 finns här.

FJÄLLBOSTRAND © 2013