AlfridaStormen Alfrida

Alfrida i januari 2019 slog till hårt mot oss. Det såg ut som rena plocke-pinn i skogen på sina ställen, medan andra områden var nästan oskadda. Se bilder nedan.

 

Några få hus i vårt område hade fått träd på sig. Elavbrottet varade i mer än 60 timmar. Roslagsleden var blockerad på en del håll, såsom vid spången över bäcken. Det var oframkomligt!


Våra gemensamma skogsmark räknas som rekreationsområden så det är meningen att man ska kunna gå hyfsat i vår skog. I naturreservatet däremot röjs enbart så att leden är framkomlig. Hängande och fallna träd där utöver blir kvar.


Så en varning, se upp ! Det står träd som lutar sig mot andra träd och ännu inte fallit, de kan falla vid nästa blåst.