Om vårat gemensamma vatten


  För dig som gillar siffror och diagram och att ha koll på vattenförbrukningen:


Diagram på vår vattenförbrukning (i m3) from augusti 2017, både per pumpstation och totalt, månadsvis, nu tom december: KLICKA HÄR


JANUARI: Hög förbrukning pga spolningsuppmaningar från styrelsen. En läckande ventil upptäcktes.


MARS och APRIL: högre förbrukning än normalt pga att många är här i "corona-exil", och torrt väder i april.


MAJ: Kvarnbäckspumpen avstängd i 8-25 maj, därför hög förbrukning i Fjällbostrandspumpen som  då försörjde Kvarnbäcken. Vattengruppen rengjorde även ledningsnätet med klorering och renspolning.


JULI :Ryapumpen avstängd 22-30 juli. Slut på vattnet pga mycket stor förbrukning.


AUGUSTI: Ryapumpen avstängd 8-13/8 och 20-28/8. Slut på vattnet pga mycket stor förbrukning, igen.
   Vattenkvaliteten - vattenprover.
 
Varje halvår testas vårt vatten från alla tre pumpstationer, från varje station tas två prover,
ett för kemisk analys och ett för mikrobiologisk analys, alltså sammanlagt sex prover.
Vattenproverna tas både i pumpstationerna och inne i kranen i ett hus, alltså hos slutanvändare.

BAKGRUND:


 
Norrtälje kommuns program för utveckling av kommunalt vatten och avlopp 2008-2030 visar att man, 2008, inte har för avsikt att ordna kommunala anslutningar inom programmets tidshorisont för oss på  Fjällbostrand, dvs vi behöver fortsatt långsiktigt lösa våra VA-frågor på egen hand på godtagbart sätt.
 
Vårt ledningsnät.
I vår samfällighet ingår tre vattenverk/pumpstationer med sammanlagt 7 borrhål samt vattenledningar till samtliga fastigheter. Vattenledningssystemet är formellt uppdelat på två gemensamhetsanläggningar, Ga:4 och Ga:6. Ga:4 avser det nät som försörjer den södra delen av vårt område, med fastighets-beteckningar Fjäll 19:XX. Ga:6 försörjer norra delen, fastighetsbeteckningar Väddö-Tomta 2:XXX.
 
Under en mycket lång tid skedde en förändrings- och utvecklingsprocess inom området i syfte att gå över till ett säkrare ledningsnät på frostfritt djup, allmänt kallat "vintervatten". Sista delen av en lång rättsprocess skedde så slutligen våren 2016, då Mark- och Miljööverdomstolen inte gav prövningstillstånd i ett överklagandeärende, så Lantmäteriets beslut gäller. Så nu är det äntligen klart.
 
Detta bättre ledningsnät har radikalt minskat de tidigare ofta förekommande läckorna i de gamla ledningarna och ventilerna.


Samfällighetens avsikt när ledningssystemets utbyggnad nu är färdigt, att Ga:4 och Ga:6 ska kopplas samman för säkrare tillgång på vatten för alla.
 
 
Vi måste dock alla hjälpas åt att spara vatten, vi bor på en ö, omgiven av saltvatten. Och en extrem sommar som den 2018, ger tankeställare. Vi måste spara på vatten, det gäller även de som har egen brunn, eftersom vattnet faktiskt kommer från samma ställe i princip.
 
Risken är att det "pumpas torrt", dvs om konsumtionen är större än produktionen och vattnet i lednings-systemet och pumpstationerna med dess tankar, tar slut, då kan saltvatten tränga in i vattentäkten. Det förstör vattentäkten för gott. Det är en dyrbar historia att borra nya hål, de nuvarande är upp till 90 meter djupa!
 
Det är därför definitivt inte tillåtet att använda det gemensamma vattnet för att tex vattna gräsmattan, fylla pooler eller tvätta bilen. Samlar du regnvatten får du naturligtvis använda det. 
 
 
* Styrelsen har beslutat att ge generellt tillstånd för användning av vakuumtoalett (max 1 liter/spolning). Informera/maila styrelsen ifall du har för avsikt att installera!


 
Vattenledningssystemet och pumpstationerna behöver tillsyn och skötsel.
Det sköts av våra vattumän på frivillig ideell basis.


VÅRA VATTUMÄN: 

Om det blir problem med vattentillgången, kontakta någon i vår vattengrupp:
Olle Jansson, tel 070-9360770
Börje Andersson, tel 0176-59000 eller 073-9844273
Steffen Bennet, tel 070-5930806

Ring mellan 09.00 och 16.00 om det inte är akut.

Icke brådskande ärenden kan också mailas till styrelsen@fjallbostrand.seFJÄLLBOSTRAND © 2012


VÅRAT VATTEN I  FJÄLLBOSTRAND