För allas trevnad

99 99 999


För allas trivsel.....Håll din hund i möjligaste mån kopplad - en del kan bli rädda för en lösspringande hund.

Och låt inte din hund var okopplad på nätterna, så att han kan springa runt i området och naturen och ställa till det.
Ingemar Järpsten - vår fd long-time-Samfällighetsordförande - får näst sista ordet:Om våra kära fyrbenta familjemedlemmar,


Din hund eller katt är givetvis en både kär och viktig familjemedlem. Vi vill alla att våra hundar och katter ska ha ett bra liv här. För allas trevnad är det därför viktigt att respektera de regler som gäller.


Huvudregeln finns i Lag (1943:459) om tillsyn över hundar och katter, där eradgas det i § 1:

”Hundar och katter ska hållas under sådan tillsyn som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter”.


När det gäller tillämpningen om vad som menas med avsevärda olägenheter är det den uppfattning som företräds av den som drabbats som tillmäts den största vikten vid en rättslig bedömning.


Det är alltid hundens ägare som ansvarar strikt för de skador eller olägenheter som en hund förorsakar, även om någon annan utövat tillsynen vid det aktuella tillfället.


I Jaktlagen (1987:259) § 6 stadgas: ”Under tiden den 1 mars till den 20 augusti ska hundar hållas under sådan tillsyn att de hindras från att löpa lösa i marker där det finns vilt. Under övriga tider av året ska hundar hållas under sådan tillsyn att de förhindras från att driva eller förfölja vilt, när de inte används för jakt..”


I Jaktförordningens § 19 har Regeringen föreskrivit att, om det behövs för viltet, får länsstyrelsen meddela föreskrifter om bland annat att hundar ska hållas kopplade.


Det är med stöd av detta förordnande som Länsstyrelsen i Stockholms län meddelat föreskrift om

att hundar alltid ska hållas kopplade inom Tullvikens naturreservat.
Var rädd om naturresurserna - spara på vattnet.


Det är inte tillåtet att använda vårt vatten för att tvätta bilen, inte heller för att fylla pooler eller bassänger,eller vattna gräsmattan. Inte heller om du har egen pump, det är ju samma vattenkälla.


/ Ingemar


   Avlopp är ingen skitsak.

Det är din absoluta skyldighet som fastighetsägare att se till att din avlopps-

anläggning är godkänd av kommun.

Det är ett miljöbrott att släppa ut avlopp i naturen utan en godkänd anläggning, dessutom är ju en sanitär olägenhet för alla andra här på Fjällis. Det är en stor risk att ditt icke-godkända avlopp kontaminerar och förstör allas grundvatten.

Så detta är inte din privatsak, utan det rör oss alla. Norrtälje kommun har bra koll  på vatten och avloppsfrågorna.

DE vet - och vi oxå - vilka som har godkänt avlopp och vilka som INTE har det.

 

 

 

 

 

För allas vår gemensamma trevnad och trivsel och säkerhet :

 

Glöm inte... i hela vårt område...... gäller:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det finns hundar, katter,  små barn och trevliga grannar att ta hänsyn  till.

Vi är ju här på Fjällbostrand för att njuta av stillhet, tystnad, skog och hav, eller hur!?

 

 

Sten


FJÄLLBOSTRAND © 2013