Vägföreningens sida

99 99 999


 

 

 TOMTA FJÄLLS VÄGFÖRENINGS SIDA

 

I Tomta Fjälls Vägförening ingår ca 4 km väg, varav 3,2 km av Väddö kustväg från infarten vid väg 283 till en punkt i sänkan mellan Fjällbostrand Södra och Fjällboholmar Norra. Dessutom ingår en del av Kvarnsandsvägen från infarten vid Fjällbostrand Norra fram till Måsholmsvägen. Måsholmsvägen och parkeringsplatsen ingår också.

 

Det är föreningens ansvar att tillsammans med markägarna hålla vägen i skick, röja sly och annat.  


Klicka här för att se brev, oktober 2020, till markägarna som påminner om deras plikt.

 

På kustvägen är hastighetsbegränsningen 70 km i timmen, på vägen till badet 30. Det är mycket vilt i rörelse kring våra vägar. Därför bör man vara extra försiktig. För allas vår trivsel använder vi i möjligaste mån mötesplatserna.

 

Medlemmar i vägföreningen är fastighetsägare i Fjällbostrand och Kvarnbäcken samt fastighetsägare utefter föreningens del av Väddö kustväg och Kvarnsandsvägen samt Måsholmsvägen.

 

 

 Owe Ivarsson, ordförande

 (oivarsson@gmail.com, 070-663 75 25)

 Claes Cornelius, kassör

 Börje Andersson, ledamot

 Anita Hedlund, suppleant

 Åsa Cornelius, suppleant

 

 Protokoll från årsstämma 1 augusti 2020, se HÄR


 

NYHETER:

2020-09-29:

Särskilt driftsbidrag beviljat.

Trafikverket har beslutat att bevilja oss ett särskilt driftsbidrag för att åtgärda tre ojämnheter på Väddö Kustväg, samt förbättra mötesplatserna. Arbetet beräknas komma igång under de närmaste veckorna, dvs i början/mitten av oktober.

Mer info kommer här, och på städdagen 17 okytober. 

Trafikverket inspekterade Kustvägen / "raka vägen" 28 juni 2018.

Här är protokollet.

 

 

Nu har entreprenören avslutat undersökningen av Kustvägen. De har efter provgropar kommit fram till att orsaken till sättningarna i huvudsak beror på

att marken är fylld med sprängsten. På detta är det fyllt med bankfyllning (sand/kross och småsten) samt någon enstaka stubbe som inte tagits bort när man röjde för vägen.

Vibrationer i körbanan (speciellt från tyngre trafik) gör så att det finare materialet ”rinner” ner i håligheter mellan de större stenarna så det inte finns något som bär under asfalten. En åtgärd skulle enligt entreprenören kunna vara att man bygger upp ett nytt bärlager på de värst utsatta ställena.

Rapporten har skickats för kännedom till vår kontakt på Trafikverket.