NY SIDA: Kalendarium

 

Kalendarium


Vad händer/Vad hände ? Och när?


Kalendariet uppdaterat 2020-03-27

2019

JULI MÅNAD

lördag 6

Ryapumpens tank helt tömt -  felsökning pågår.


söndag 7


Ryapumpen igång igen.

Felsökning fortgår.
Inget läckage funnet.

tisdag 23

Kantklippning av vägrenarnalördag 27

Kl 10:00

Årsstämma för Vägföreningen
lördag 27

Kl 10:30

Årsstämma för Samfällighetsföreningenlördag 27

Kl 19: Sommarfest


SEPTEMBER MÅNAD

måndag 30

Sista dag för betalning av årsavgiften till Samfälligheten

OKTOBER MÅNAD

lördag 5

Städdag

och eldning nere på vår fotbollsplan (om vädret tillåter)

NOVEMBER MÅNAD

lördag 30 

Sista dag för betalning av årsavgiften till Vägföreningen

DECEMBER MÅNAD

måndag 16 - onsdag 18

Renspolning av vattensystemet. Vattnet avstängt, se NYHETER för detaljer.


Tisdag 24

Risk för trafikproblem, köbildning på efter-middagen/kvällen, pga
slädekipage på vägarna och ev. berusade förare.

2020 VINTER