Kalendarium

Kalendarium


Vad händer/Vad hände ?


Kalendariet uppdaterat 2023-09-17


2023

2023

2023

  


Lördag 29 juli

Årsstämma för Samfälligheten och för Vägföreningen

 Lördag 15 oktober

Städdag som föregås av Extra stämma för fastställande av räkenskapsår.

Samling kl 10, dansbanan

för kallelse till erxtra stämman, se Nyhetssidan.