Båtklubbens sida

99 99 999


Båtklubbens sidaBåtklubben sköter och administrerar båt-uppläggningsplatsen som ligger i anslutning
till Kvarnsandsbadet.


Medlemsskap i båtklubben är inte obligatoriskt och ligger vid sidan av Fjällbostrands samfällighets-förening.

Om du är intresserad av att vara med i båtklubben, kontakta Bertil eller Jukka.


Det finns lediga båtplatser.


Elvinsch är nu monterad för att underlätta båthanteringen. Nycklar finns att kvittera ut hos Jukka.

Båtklubben har även båtsläp. Kontakta Bertil om du vill låna det.


Ordförande: Bertil Wallin, bertil.wa@hotmail.com

Sekreterare/Kassör: Jukka Koponen, jp.kopo@gmail.com

Ledamöter: Börje Andersson, Lena Steneby


Revisor: Agneta Olsson


Uppdaterat: 2016-07-31


FJÄLLBOSTRAND © 2012

Uppdaterad: 2016-05-06/LW