Båtklubbens sida

99 99 999


Båtklubbens sidaBåtklubben sköter och administrerar båt-uppläggningsplatsen som ligger i anslutning till Kvarnsandsbadet.Medlemsskap i båtklubben är inte obligatoriskt och ligger vid sidan av Fjällbostrands

samfällighetsförening. 


Antalet medlemmar har ständigt minskat och de flesta av de som är kvar har passerat pensionsåldern för länge sedan. 


Vi har därför beslutat att hålla båtklubben vilande tills vidare. Det innebär att rampen läggs inte ut längre. Övrig utrustning t.ex vinsch, några lösa båtstöd och båtsläp finns tillgängliga.
Nycklar finns att kvittera hos Jukka. 


Båtklubbens styrelse ersätts av en tillfällig styrelse där Jukka Koponen ansvarar för kontakter och eventuella

andra ärenden med hjälp av Bertil Wallin. 


jp.kopo@gmail.com       bertil.wa@hotmail.com 


Även om båtklubben är vilande finns den och medlemmarna kvar. Vi har också fortvarande skyldighet att hålla området kring båtplatserna snyggt och samlas där för städning på samfällighetens städdag. 


Uppdaterat: 2020-08-24


FJÄLLBOSTRAND © 2012

Uppdaterad: 2016-05-06/LW