Startsidan

99 99 999"Vi på Fjällbostrand"


Hemsidan för alla oss fastighetsägare och våra föreningar.

    

"Samfälligheten med året-om-vatten och installerat fibernät."Vid köp och försäljning av fastighet inom Fjällbostrands-området informera styrelsen via e-post:

styrelsen@fjallbostrand.se
Webmaster:

admin@fjallbostrand.se

För NYHETER och INFORMATION, välj fliken NYHETER i menyn uppe till vänster.


Kolla också i KALENDARIUM - vad händer här?!

       

ALLMÄNT OM FJÄLLBOSTRAND och VÅR SAMFÄLLIGHETSFÖRENING:Var samfällighet består av Fjällbostrands och Kvarnbäckens fritidsområden, sammantaget med 120 fastigheter i samfällighetsföreningen.


Samfällighetsföreningen drivs av och för alla fastighetsägare.

Den sköter om våra gemensamma egendomar som tex vägar och vatten/pumphus med hjälp av de olika gemensamhetsanläggningarna. Årsstämman antar stadgar och utser en styrelse

som ansvarar för den löpande förvaltningen och som ska verkställa de beslut som fattas på stämman.


Styrelsen ska utföra sitt arbete enligt budget och riktlinjer som fastställs på stämman.

På stämman har medlemmarna, alltså alla fastighetsägare som ingår i samfälligheten, möjlighet att påverka de beslut som tas.


Föreningen har alltid behov av fler som är intresserade av att delta och hjälpa

till med den löpande driften av vårt område. Allt går inte (eller egentligen ingen-ting!!) per automatik, det krävs insatser och engagemang att utföra saker - för

allas vår gemensamma trevnad.Vi har två Samfällighetsföreningar som

är obligatoriska för alla boende:


1. Samfällighetsföreningen

2. VägföreningenDessutom finns

3. Båtklubben

4. Fritidsföreningen / TrivselgruppenFör att läsa mer om de olika föreningarna, klicka i menyn uppe till vänster!

 Fotograf: Hasse Eklund