Alfrida

 Stormen Alfrida

Alfrida slog till hårt mot oss. Det ser ut som rena plocke-pinn i skogen på sina ställen, medan andra är nästan oskadda. Se bilder nedan.

 

Några hus hade fått träd på sig. Ägarna informerade. Elavbrottet varade i mer än 60 timmar. Roslagsleden var blockerad på en del håll, såsom vid spången över bäcken. Oframkomligt!!

 

 

Samfällighetens styrelse diskuterar åtgärder på kort och på lång sikt.

Roslagsleden, och vägen ner mot Kvarnsandsbadet har rensats på Styrelsens uppdrag så att det är möjligt att gå på stigen. Men mycket jobb återstår.


En varning, se upp när ni går i skogen!

Det står träd som ännu inte fallit och lutar sig mot andra träd, de kan falla vid nästa blåst


Här är Styrelsens planering mars 2019: Klicka.

27 APRIL, revidering: Vi avvaktar besked från Skogssällskapet när de kan med hänsyn till vädret starta rensning/röjning.


Mer uppdaterad info kommer på årsstämman.